Ashton Kutcher commente sa relation avec Demi Moore